Nguyên Hoàng

Nguyên Hoàng

  • 11 posts
  • |
  • Singapore

Dễ gần nhưng khó ưa. Tắm táp thường xuyên nhưng lười oánh răng. Thích mặc áo, không mặc quần. Không mặc quần nhưng vẫn đeo thắt lưng. Sống hòa đồng, với sinh vật lạ. Theo phật nhưng thích đi nhà thờ.
« 2 / 2