Mặt mình mà mình nhìn còn thấy Xiaolin =))

Một Developer quèn

Dễ gần nhưng khó ưa.

Tắm táp thường xuyên nhưng lười oánh răng.

Thích mặc áo, không mặc quần.

Không mặc quần nhưng vẫn đeo thắt lưng.

Sống hòa đồng, với sinh vật lạ.

Theo phật nhưng lại thích đi nhà thờ.