Linux – Setup môi trường cho Web Developer

Mình xài Linux cũng một thời gian kha khá và có một số kinh nghiệm trong việc setup môi trường cho việc code Web ở Linux. Cho nên mình xin chia sẻ cho các bạn một số ứng dụng mình cài lên máy phục vụ cho công cụ tạo bug của mình nhé.

Viết hệ thống nhận diện gương mặt bằng face-api-js

Nhắc đến nhận diện gương mặt thì nhắc đến một cái gì đó đao to búa lớn như là Machine Learning cùng với một số thuận ngữ mang tầm vĩ mô như Deep Learning, Training Model, Neural Network, vân vân và mây mây. Đứng dưới góc độ của một thằng Developer quèn thì mình không đủ sức dùng Machine Learning hay gì cả. Cho nên mình xin chia sẻ các bạn một cách đơn giản hơn để thực hiện việc nhận dạng gương mặt chỉ bằng Javscript với face-api-js.